Grispper : Leather Grip pads & Strap

แผ่นรองฝ่ามือพร้อมที่รัดข้อ หนังแท้คุณภาพสูง ใช้เซฟฝ่ามือ เซฟข้อ
และใช้เป็นสแตปได้ในตัว สายรัดข้อสามารถเลื่อนปรับได้
แผ่นรองฝ่ามือพร้อมที่รัดข้อ หนังแท้คุณภาพสูง สายรัดข้อมือสามารถปรับได้
สามารถใช้ป้องกันฝ่ามือ เซฟข้อ และใช้งานแบบแสตรปส์ได้ในตัว
(พันกับบาร์ย้อนเข้าฝ่ามือ ในท่าเล่นหลัง) ช่วยทดแรง เพิ่มจํานวนครั้งในท่าดึง

Grispper : Leather Grip pads & Strap

-หนังแท้คุณภาพสูง
-ป้องกันฝ่ามือ เซฟข้อมือ ใช้เป็นสแตรปส์ได้ในตัว
-ช่วยทดแรง เพิ่มจํานวนครั้งในท่าดึง

ABOUT

Grisper : Leather Grip
pads & Strap
อุปกรณ์แผ่นรองผ่ามือ พร้อมที่รัดข้อหนังแท้สำหรับยกน้ำหนัก

CONTACT

kisspng-g-suite-gmail-computer-icons-google-email-e-mail-5ad074ba7e8a91.7988519415236108105183
grispper@gmail.com

COMPANY INFO

About Us

FAQ

Careers